İş Hukuku Nedir?

İş Hukuku Nedir?


İş Hukuku Nedir?

İş, işçi ve işveren haklarını korumak için tercih edilen iş hukuku uyuşmazlıkların düzenlenmesi ve hakların korunması için faaliyet gösteren bir hukuk dalıdır. İşçi sınıfı olarak nitelendirilen çalışanın da işverenin de her türlü uyuşmazlık ve sözleşme konusundaki yasal süreçleri bu hukuk dalı kapsamında nitelendirilir.

İş Hukuku Nedir?
İş Mahkemesi işçi ve işveren arasındaki ilişkiyi inceleyen ve uyuşmazlıkları düzenleyen bir hukuk dalıdır. İş hukuku için gerekli olan davaların görülmesi sürecinde iş mahkemeleri görev yapmaktadır. Bireysel ve toplu iş hukuku olarak iki ana kategoride değerlendirilebilir. Süreçler toplu başvuru ya da bireysel başvuruyla işler.